Gizlilik / Privacy policy

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

www.serracota.com; uygulama ve uygulama altyapı desteğini Godaddy’den, ödeme altyapı desteğini de İyzico’dan sağlamakta olup bu iki altyapının sağladığı gereklilikler, şartlar ve kısıtlar esas alınacak şekilde çalışmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER GÜVENLİĞİ

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgilendirmeler, promosyon teklifleri gönderebilmek adına çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) işin doğası gereği toplamaktadır.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

KART VE ÖDEME GÜVENLİĞİ

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler İyzico tarafından 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Bu sistem kırılması çok zor olan uluslararası bir şifreleme standardıdır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir.

Ödeme sırasında tercih edilecek olan kartın SanalKart olması da ayrıca tavsiye edilmektedir.

Sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerektiği durumlar olabilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

 İSTİSNAİ HALLER

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak adına,
  • Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde;

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir…

 ———————————

PRIVACY AND SECURITY POLICY

www.serracota.com; application and application infrastructure support is provided from Godaddy and payment infrastructure support from Iyzico and operates on the basis of the requirements, conditions and constraints provided by these two infrastructures.

PERSONAL INFORMATION SECURITY

Our company may collect personal data for various purposes.

In some periods, our company collects a number of personal information about the members themselves (such as name-surname, company information, phone, address or e-mail addresses) by filling out various forms and surveys in order to send campaign information, information about new products, promotional offers to their customers and members.

 Only you can access and change all the information you provide when you become a member.If you securely protect your member login information, it is not possible for others to access and modify information about you.

Personal information may also be used to contact the user if necessary.

 CARD AND PAYMENT SECURITY

Information about the credit card used during shopping is encrypted by Iyzico with the 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) protocol and delivered to the relevant bank for questioning.This system is an international encryption standard that is very difficult to crack.If the card’s availability is confirmed, the purchase will continue.

It is also recommended that the card to be preferred at the time of payment is VirtualCard.

There may be situations where the accuracy of financial and address/phone information must be confirmed in order for the ordering customers to reach the procurement and delivery stage of their orders.If necessary, the credit card holder customer or the relevant bank can be contacted to check this information.

 EXCEPTIONS LAW

  •  Decree of Law, Regulation, etc.b.in order to comply with the requirements of the rules of law issued and in force by the competent legal authority,
  • In order to fulfill the requirements of the contracts concluded by our store with the users and to put them into practice,
  • In case of requesting information about the users for the purpose of carrying out an investigation or investigation carried out duly by the competent administrative and judicial authority,
  • Where it is necessary to provide information to protect users’ rights or security;

EMAIL SECURITY

Never write down your credit card number or passwords in the emails you send to our Store’s Customer Service regarding any of your orders.The information contained in the emails may be seen by third parties.Under no circumstances does our company guarantee the security of the information transferred from your emails.

 The Privacy Policy Principles in this agreement relate only to the use of our Store…